Je krijgt terug wat erin stopt

contact:

06-43 93 55 23

johan@johanfranse.nl

Duizendbladstraat 71,

4461 MN Goes

MOTTO

Dat wat je samen maakt daar ga je ook samen voor zorgen

ALGEMENE VOORWAARDEN

klik voor mijn algemene voorwaarden

Leveranciers- en contractmanagement

De voorbije decennia heeft de ontwikkeling van de inkoopfunctie vooral in het teken gestaan van het professionaliseren van de initiële- of sourcingactiviteiten. Veel is hierin ondertussen bereikt ten aanzien van het verbinden van de interne behoefte van de organisatie met de kansen die de markt  biedt  ten aanzien van innovatie, kostenoptimalisatie, rechtmatigheid en de verschillende vormen van samenwerking. 

Een zorgvuldig doorlopen sourcing- of aanbestedingsproces betekent echter nog niet automatisch een garantie op het hierbij geformuleerde succes. Doelen worden pas gerealiseerd als de overeenkomst geïmplementeerd wordt en in de dagelijkse praktijk de prestaties opgevolgd en geborgd worden en doorlopend getoetst en aangepast kunnen worden aan de veranderende actualiteit en gebruikerswensen. 

 

Contractmanagement staat hiermee dicht bij de gebruikers en is een sleutelfactor om de beoogde resultaten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.


“Een contract afsluiten en dat vervolgens niet managen is als een schaap in een weide zonder afrastering zetten”

 

Managen van leveranciersrelaties

Tegelijkertijd zijn organisaties zowel publiek als privaat in de afgelopen jaren sterk veranderd. Van eigen productie of uitvoering van taken in eigen beheer, worden nu zowel ondersteunende alsook primaire activiteiten uitbesteed aan (keten)partners. Succes van de eigen organisatie is afhankelijk van de prestatie en zaken als het innovatievermogen van haar ketenpartners of leveranciers. Leveranciers bepalen voor een belangrijk deel de (product)kosten, de mate van innovatie en risicobeheersing , maar ook de maatschappelijke waarde (MVO) en klanttevredenheid.

Inmiddels kan gerust gesteld worden dat leveranciers en duurzame leveranciersrelaties een cruciale rol vormen in de realisatie van de organisatiedoelen en hun concurrentievermogen.


Wat is Contract- en leveranciersmanagement en wat levert het op?


Contractmanagement

Het proces van systematisch en efficiënt besturen van de contractcreatie tot en met executie en het analyseren, met als doel het maximaliseren van de operationele en financiële leveranciersprestatie en reductie van de risico’s. 

Of eenvoudiger gezegd; Voorkomen van het ‘weglekken’ van waarde uit het contract (kosten, waarde, risico) ‘Getting what you have agreed’


Leveranciersmanagement: 

•alle activiteiten gericht op het verkennen, starten en onderhouden en – waar relevant – verder ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met leveranciers

•met als doel continue een optimale bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie

‘finding the value’ + ‘getting what is agreed’ + improving what you already have’


Wat is er nodig voor succes?

Leidende organisaties op het vlak van contract- en leveranciersmanagement, geven continue invulling aan de volgende succesfactoren :

•Integraal beleid geformuleerd op het gebied van contract- en leveranciersmanagement in lijn met de strategie en telkens weten hieraan nieuwe waarde toe te voegen

•Governance rondom contractmanagement integraal geïmplementeerd en ingericht op continue verbetering; competenties hierop afgestemd

•Taakstelling wordt ondersteund door (informatie)systemen die niet alleen registreren. De organisatie wordt proactief voorzien van management informatie, met volledige integratie van informatiestromen met haar leveranciers

•Leveranciersrelaties zijn doorlopend gericht op waardecreatie waarbij de evaluatie en beloningscriteria ondersteunend zijn aan de realisatie hiervan

•Gekwalificeerde en competente medewerkers gericht op in-/externe samenwerking en de realisatie van de organisatiedoelen. 


Installatiebeheer

Een voorbeeldgebied voor contractmanagement kan uw installatiebeheer zijn.  Als deze (gebouwgebonden) installaties van belang zijn voor uw bedrijfsvoering dan wilt u dat uw continuïteit niet door deze installaties wordt bedreigt. Daar hoort een onderhoudsbestek (inclusief MJOP) voor te worden opgesteld dat gebaseerd is op uw situatie; maatwerk.

Ook het contract is maatwerk. Maar het is geen duur maatpak.

Duur is het pas als je niet krijgt wat je nodig hebt of niet krijgt wat er is afgesproken. 

Daarvoor is het belangrijk de juiste leverancier te selecteren
Een leverancier die bij je past en die zich kan ontwikkelen tot partner.