informatiebeveiliging en fysieke beveiliging

contact:

06-43 93 55 23

johan@johanfranse.nl

Duizendbladstraat 71,

4461 MN Goes

Informatiebeveiliging, security, safety, BHV, BNO, ...

Elke organisatie is bezig met informatiebeveiliging en voor elke organisatie is het lastig om dit ingebed te krijgen.

Onderwijl loopt u kans op datalekken, slechte pers en flinke boete's.

Het kan uw voortbestaan bedreigen.


Ik heb ervaring met het implementeren van de NEN27001 en de COBIT-controls als normenkader. Niet enkel met de Plan en de Do maar ook met de Check en de Act. Niet enkel voor de facilitaire of de ICT organisatie maar voor de hele organisatie.


Terwijl de maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging elkaar opvolgen schiet de fysieke beveiliging er mogelijk bij in.

Zo kan de server goed beveiligd zijn maar de toegang tot de computerruimte niet.

Naast authorisaties voor applicaties dienen er ook fysieke toegangsautorisaties te worden verstrekt en beheert; auditable toegangscontrole.

Net als met applicatiebeheer dient een risicobenadering de grondslag te vormen. Wie moet er echt toegang hebben en hoe houdt je het beheersbaar en leefbaar.

van BHV naar BNO

De bedrijfshulpverlener heeft in 1994 zijn intrede gedaan vanuit de Arbowet. Sindsdien heeft iedere organisatie er zijn eigen invulling aan gegeven. Een veel voorkomende vorm is die waarbij het is overgelaten aan enthousisaste vrijwilligers. Met als gevolg dat bij een calamiteit zij het gezag uitoefenen en dat het bedrijfskader er naar staat te kijken. Dat heeft iets onnatuurlijks. 


Uw organisatie kan worden geconfronteerd met allerlei noodsituaties. Van een overval tot legionella-besmetting en cybercrime. Zet u daar uw BHV voor in?

In een bedrijfsnoodorganisatie dienen alle mogelijke calamiteiten middels een RI&E in kaart te zijn gebracht en geadresseerd. Rollen en taken dienen vervolgens te zijn belegd bij medewerkers die daar vanuit hun functie al een verantwoordelijkheid in hebben.

Niet alleen als het goed gaat maar vooral als het mis gaat.

MOTTO

Dat wat je samen maakt daar ga je ook samen voor zorgen

ALGEMENE VOORWAARDEN

klik voor mijn algemene voorwaarden

Veiligheid is cultuur

Soms laat de veiligheidscultuur te wensen over maar hoe verander je dat ? Bezint eer ge begint is hier het credo want een cultuur veranderen is iets van de lange adem en de rechte rug.

Daarnaast is het iets wat top-down dient te gebeuren.