Als je niet goed weet wat je wilt, koop je altijd te duur in.

contact:

06-43 93 55 23

johan@johanfranse.nl

Duizendbladstraat 71,

4461 MN Goes

MOTTO

Dat wat je samen maakt daar ga je ook samen voor zorgen

ALGEMENE VOORWAARDEN

klik voor mijn algemene voorwaarden

Inkoopbeleid

Een inkoopbeleid dient te zijn afgeleid van de organisatiedoelen.

Voorkomen moet worden dat een inkoopbeleid teveel inkoopterminologie bevat waardoor het door niet-inkopers wordt gezien als een "inkoop-feestje".

Als het samen met de gebruiker wordt opgesteld, wordt het beleid beter gedragen.


Over het algemeen kent inkoopbeleid de volgende aandachtgebieden:


  • Doel inkoopfunctie (functie is breder dan afdeling)


  • Positie en rol inkoopfunctie (rollen en verantwoordelijkheden)


  • Inkoop-ethiek (uitgangspunten en gedrag)


  • Leveranciersrelaties (contracttermijnen, contractsoorten)


  • Inkoopmethoden (aanbesteden, inbesteden, leveranciersselectie,...)


  • Inkoopprocessen (inkoopsysteem, budgetten, algemene voorwaarden, contractbeheer, contractmanagement, payment)

Inkoopstrategie

Omdat we niet alles evenveel aandacht willen en kunnen geven dienen we een strategie te bepalen. Voor het vormen van de inkoopstrategiĆ«n is de Kraljic-matrix een fijn hulpmiddel. Met een spendanalyse wordt zichtbaar in welk contract de meeste en minste kosten zitten. Met een risiconalyse wordt zichtbaar wat het belang van een dienst of leverancier is voor de organisatie. Vervolgens kunnen de verschillende leveranciers worden geplot in de Kraljic-matrix.  Zo wordt de onderlinge verhouding van de leveranciers zichtbaar.

Omwille van het draagvlak dient deze plotting bij voorkeur door de inkopers en de gebruikers samen te worden gedaan.  De uitkomsten vormen namelijk de inkoopstrategiĆ«n en de prioritering voor de komende tijd.